ISKA

 

ISKA

Welkom op mijn website!

De naam ISKA komt voort uit mijn naam, Ingrid Sälka Kuipers. Sinds 2008 woon ik met ons gezin (man & 3 kinderen) in Zutphen. Praktijk voor Mens en Muziek staat voor veelzijdigheid, flexibiliteit en begeleiding op maat. Het biedt zowel ondersteuning aan kinderen, jongeren en adolescenten, als aan ouders en (aankomende) musici en studenten.

Veelzijdigheid en flexibiliteit komen o.a. voort uit mijn eerdere opleidingen en ervaringen. Als pianodocent (Docerend Musicus) heb ik 20 jaar lesgegeven aan muziekscholen in Nederland en Duitsland. Nu ben ik als koordirigent (Praktijkdiploma) actief bij diverse koren met zeer divers repertoire.

De overstap naar kinder- en jongerencounseling ligt bij mij voor de hand. Als docent gaf ik les vanuit de interesse en mogelijkheden van het kind. Daarbij was het mijn doel om iedere leerling zo snel mogelijk zelfstandig muziek te leren maken. De aandacht ging daarbij met name naar het zelf ontdekken hoe je muziek op verschillende manieren kunt spelen, het omgaan met ´fouten´ maken en oplossingen zoeken bv. door middel van improviseren. Het viel me al snel op hoeveel dit deed met het zelfvertrouwen van de leerling en dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend was.

Van meet af aan was het me duidelijk hoeveel één op één contact met kinderen doet. Sommige kinderen vertelden over problemen en irritaties op school en ook gezinsproblemen kwamen soms aan de orde. Ik merkte dat mijn opleiding tekort schoot. Uiteindelijk bracht dit me op het pad van coaching & counseling.
Er is grote overeenkomst tussen mijn visie op counseling en die van docentschap. Naast flexibiliteit en veelzijdigheid zijn inlevingsvermogen, een hoge mate van zelfreflectie, veelzijdigheid, aanpassingsvermogen en de nodige humor van groot belang. Door te motiveren en samen te zoeken naar oplossingen, komt iemand zelfstandig verder op een manier die bij hem of haar het beste past.
Counseling (en ook coaching is) een vak waar veel beweging in zit. Om die reden en ook omdat ik zelfontplooiing belangrijk vind, hecht ik veel waarde aan (bij)scholing.
 

 

VISIE

De meeste kinderen weten zelf heel goed waar ze moeite mee hebben. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen hun eigen antwoorden en oplossingen al in zich hebben. Soms kunnen ze er alleen net niet bij en hebben ze een zetje nodig om het goed te verwoorden.

Bij het begeleiden van kinderen en jongeren besteed ik vooral aandacht aan de vaardigheden die ze al bezitten. Door hierop verder voort te bouwen, in plaats van me te richten op de tekorten, wordt het kind aangemoedigd om zijn eigen oplossingen te zoeken. De eigen creativiteit komt daarbij ook meteen in het spel en het zelfvertrouwen wordt direct versterkt.
In mijn begeleiding stel ik het kind centraal, en pas ik me aan bij het kind. Ieder kind is uniek en vraagt om een passende begeleiding. Het beschikt over zijn eigen talenten en mogelijkheden die het kan (leren) inzetten om zichzelf te helpen. Als kindercounselor kan ik hem/haar daarbij helpen.
 

 

TARIEVEN

Intake/Kennismakingsgesprek € 35,= * (45 minuten)
Sessies € 50,= ( max 1 uur)
Oudergesprek € 75,= (1,5 uur)

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Voor studenten geldt een aangepast tarief; vraag naar de mogelijkheden.
 
*Intake/Kennismakingsgesprek is gratis wanneer er 3 sessies volgen.

COUNSELING

Kinderen zitten soms niet lekker in hun vel. Daar hebben ze last van en hun omgeving ook. Soms heeft het een aantoonbare oorzaak. Het komt ook voor dat het niet duidelijk is waarom het kind zich ongelukkig voelt. Als ouder* merk je vaak dat het gedrag van je kind anders is dan anders. Je kind is onzeker geworden, reageert boos, agressief, of trekt zich juist terug en is erg stil. Aan de signalen herken je dat er iets niet in orde is. Soms lost het zich vanzelf op. Wanneer je merkt dat je kind dreigt vast te lopen en je het zelf ook niet meer weet hoe je het moet aanpakken, biedt counseling een goede ondersteuning voor ouder en kind.

 

VOOR WIE?

 

 

peuters & kleuters

(ouders)

Rond twee jaar komt je kind in een fase terecht waarin het zijn grenzen gaat verkennen, zich losmaakt en op eigen benen probeert te staan. Het zoekt daarmee een eigen identiteit en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Hij krijgt een eigen wil en laat dat duidelijk merken. Deze fase is echter belangrijk en positief. Je peuter wordt, door het zelf te leren doen en te ervaren, een zelfstandig mens die de wereld alleen tegemoet kantreden. Voor ouders is het de kunst om het kind daarbij zoveel vertrouwen en ruimte te geven, dat het op een veilige manier die nieuwe wereld zélf kan leren verkennen. Wanneer dit veel spanning met zich meebrengt, kan het een aanleiding zijn om begeleiding te zoeken.

Ouderbegeleiding biedt gelegenheid om in alle rust en ruimte op een onderzoekende manier het gesprek met een buitenstaander aan te gaan. Je ontdekt gaandeweg het gesprek de oplossingen waarmee je jullie kind en ook jezelf een stuk makkelijker kunt maken.

De peutertijd mag bekend staan als een lastige periode, het is ook een erg leuke fase!


 

 

 

 

Kinderen

(5 t/m 11 jaar)

De meeste kinderen weten zelf heel goed waar ze moeite mee hebben. Soms hebben ze even een zetje nodig om het goed te verwoorden. Meestal willen ze niet te lang over het probleem praten, maar wel samen over de oplossingen nadenken. De oplossingsgerichte werkwijze sluit hier prima bij aan. Er wordt vanaf het eerste contact gewerkt aan een positief zelfbeeld, (zelf)vertrouwen en zelfstandigheid.

Tijdens de kennismaking onderzoeken we samen met u als ouders de sterke kanten en talenten van het kind. Zijn/haar vaardigheden en mogelijkheden vormen de basis van waaruit gewerkt wordt om de eigen doelen te behalen. Zelfstandigheid en creativiteit worden direct aangesproken en daarmee wordt het zelfvertrouwen verstevigd. Uw kind ontdekt zelf zijn/haar oplossingen op een manier die bij hem/haar aansluit. Vervolgens wordt het uitgedaagd om thuis en op school zelf met de oplossingen aan de slag te gaan.
Voorop staat het welbevinden van uw kind, het hoeft niets te ondernemen wat het niet wil.

 

 

 

 

Jongeren

(12 t/m 16 jaar)

Met de stap naar het voortgezet onderwijs verandert er ineens een heleboel. Behalve andere lestijden en de hogere verwachtingen die op school worden gesteld, krijg je in deze fase ook te maken met meer zelfstandigheid. De druk van de groep en de rol van vrienden spelen sterk mee en hebben veel invloed op hoe je jezelf ziet en hoe je je voelt.
Daarbij heb je te dealen met de puberteit die allerlei lichamelijke veranderingen met zich meebrengt. Je ondergaat in een paar jaar een echte metamorfose en daar ben je niet altijd even blij mee! Hormonen gieren door je lijf en emoties kunnen ineens alle kanten op vliegen. Schaamte en schuldgevoelens horen daarbij; je bent je ineens heel erg bewust van de kleinste dingen die je denkt, doet en voelt. Kortom, je zit letterlijk en figuurlijk anders in je vel.

Vaak is het een verwarrende periode waar je geen grip op hebt. Merk je dat je er, op welk gebied dan ook veel moeite mee hebt, dan ondersteunt coaching/counseling je in deze periode.
 

Hoe gaan we aan de slag?

Er zijn veel manieren om een probleem op te lossen en om je doel te bereiken. Eén daarvan is het inzetten van een zogenaamde ‘uitpluistekening’. Het is een soort schema dat je zelf tijdens de sessies invult. Het biedt houvast en geeft direct inzicht. Jouw doel staat centraal en is het uitgangspunt. Nadat we het probleem hebben besproken, onderzoeken we wat jou tegenhoudt of belemmert. Meestal zijn dat negatieve gedachten die je leert vertalen naar positieve, helpende gedachten.

Al doende ervaar je dat jij zelf de regie hebt over jouw gedachten. Je komt je valkuilen tegen maar ook je krachten en talenten. Door deze in te zetten ontdek je zelf welke oplossingen bij jou passen. Met deze oplossingen ga je aan de slag om zo je doel te bereiken.

 

 

 

 

Studenten Conservatorium

 • Merk je dat je thuis goed musiceert en in je les nog niet de helft kunt reproduceren?
 • Voel je je onzeker tijdens de les?
 • Heb je moeite om dit bespreekbaar te maken met je docent(en)?
 • Breekt het zweet je uit als je aan optreden denkt, maar is dit toch iets dat je heel graag wilt?

Vanuit mijn eigen achtergrond als musicus weet ik wat een conservatorium studie van je kan vragen. Diverse studenten knappen af omdat deze opleiding erg veel discipline van een jonge student eist en zowel fysiek als mentaal zwaar is.
Naast de gebruikelijke veranderingen die ontstaan wanneer je gaat studeren, krijg je te maken met:
 • een (nieuwe) hoofdvakdocent
 • verwachtingen die hoog liggen, doelen die je moet halen
 • studiediscipline
 • leren studeren en leren plannen
 • kritiek (ook van medestudenten)
 • zelfvertrouwen en zelfbeeld

 • Wat je laat horen via je stem of instrument komt voort uit jezelf. Daarmee staat jouw muzikaliteit, kennis en gevoel tijdens hoofdvaklessen direct en indirect ter discussie. Omgaan met kritiek kan dan soms erg moeilijk zijn en je onzeker maken. Ben je daarbij ook zeer sensitief ingesteld, dan voel je je meestal extra kwetsbaar.
  Om je studie goed te laten verlopen is het niet overbodig om op een positieve manier met deze aspecten te leren omgaan.

  Herken je een van bovengenoemde punten? Maak je problemen eerst bespreekbaar met je studiebegeleider, decaan, ouders en als het kan ook met je hoofdvakdocent. Mogelijk biedt dit al een oplossing. Is dit onvoldoende en krijg je deze moeilijkheden niet onder controle, dan loop je kans op doubleren of vroegtijdige beëindiging van de studie.

  Begeleiding op maat

  Met musici en muziekstudenten gaat het proces diepgravend in zijn werk. Aangezien er meerdere factoren tegelijk kunnen meespelen en er behoefte aan begeleiding op diverse vlakken kan zijn, is het een begeleiding op maat. Denk hierbij onder andere aan:
 • omgaan met feedback (actie – reactie)
 • hoogsensitiviteit inzetten als kracht
 • valkuilen ontdekken
 • (h)erkennen van faalangst
 • onderpresteren, studiediscipline; doelgericht aan de slag
 • omgaan met voorspelen, optreden; wat gebeurt er met jou?
 • zelfbeeld & zelfvertrouwen

 • Door jouw moeilijkheden van diverse kanten te bekijken, kom je tot inzichten en oplossingen. Je ervaart, herkent en erkent je persoonlijke sterke en minder sterke kanten en gaat deze positief inzetten. Op deze manier ontwikkel je je verder als mens en musicus, kom je steviger in je muzikale schoenen te staan en ben je beter bestand tegen de druk die bij deze bijzondere studie hoort.

  Werkwijze studenten conservatorium

  Voorafgaand aan het traject vindt een intake- en kennismakingsgesprek plaats. Aan de hand daarvan wordt de op-maat-begeleiding samen vastgesteld. Het is heel goed mogelijk dat deze gaandeweg het proces wordt bijgesteld. We plannen samen een eerste traject van 5 sessies. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Bezoek van een concert of (hoofdvak) les behoort tot de mogelijkheden. Counseling kan zowel op locatie als via e-health. Bel vrijblijvend voor meer informatie.


   

HSK

Hoogsensitieve (of hooggevoelige) mensen hebben van jongs af aan een zeer gevoelig ‘systeem’ geërfd dat relatief veel prikkels verwerkt. Ze zijn a.h.w. fijner afgesteld. Diverse zintuigen doen waarnemingen die zeer snel verwerkt en gecombineerd worden. Het gevolg is dat er sneller en intenser wordt ervaren dan door niet-hooggevoelige mensen.

 

Kenmerken

Een hoogsensitief persoon heeft kenmerken op vier gebieden die met elkaar in verband staan, namelijk op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Alleen als deze vier een onderlinge samenhang hebben, is er sprake van hoogsensitiviteit ook wel HSP (high sensitive person) genoemd. Dat neemt niet weg dat wanneer iemand op een andere manier zeer gevoelig is, hij of zij daar veel hinder van kan ondervinden. Ook dan biedt passende begeleiding soelaas.
 

Kinderen


Hooggevoelige kinderen (en volwassenen) zien meer en merken kleine nuanceverschillen snel op. Ze observeren veel, zijn zeer empathisch ingesteld en hebben een daarbij een hoge mate van zelfreflectie. Omdat ze zich snel en diep in een ander kunnen inleven maar veel tijd nodig hebben om alle informatie te ‘overzien’, lopen ze met gemak tegen hun grenzen aan. Raakt zo’n kind overbelast, dan kan zich dat op verschillende manieren uiten. Trekt het ene kind zich terug en wordt het erg stil, een ander kind kan juist extreem boos of druk gedrag laten zien. Overbelasting kan zich fysiek en mentaal uiten. Het is een vorm van stress die op zijn beurt weer gevolgen heeft voor de natuurlijke weerstand van het kind.
 

Hoogbegaafd én hoogsensitief


Hoogbegaafdheid gaat ook samen met een erg snelle prikkelverwerking maar niet vanzelfsprekend met de vier kenmerken van hoogsensitiviteit. Is er wel sprake van een combinatie met hooggevoeligheid dan leidt dit makkelijk tot problemen. Het lijkt vaak alsof de twee kwaliteiten niet samenwerken maar elkaar juist tegenwerken. Daarbij is er een verschil tussen wat een hoogbegaafd kind kan begrijpen en wat het emotioneel kan verwerken. Een hoogbegaafd kind wil veel weten, heeft een goed geheugen en is geneigd om complexe verbanden te leggen. Vaak is het ook perfectionistisch ingesteld en legt het de lat voor zichzelf erg hoog. Daarbij heeft het een duidelijke mening, is kritisch t.a.v. volwassenen en uit dit vaak op zeer directe wijze. Tegelijk ervaart het zijn eigen handelen en de reacties van anderen daarop sterk. Klopt de non-verbale reactie niet met de verbale, dan kan hem dit flink bezighouden en van zijn stuk brengen. Piekeren is een logisch gevolg, maar ook grote onzekerheid en faalangst zijn geregeld aan de orde.
 

Niet willen praten


Omdat hoogsensitieve kinderen de reacties van anderen fysiek en emotioneel sterk kunnen ervaren, willen ze vaak niet praten over wat hen dwars zit. Dit is voor ouders frustrerend; je merkt dat er iets niet in orde is maar je kunt er niet bijkomen. Deze frustratie wordt door het kind weer opgepikt en mogelijk verkeerd geïnterpreteerd. Voor ouders van hoogsensitieve kinderen is het daarom van belang om bewust te zijn van de eigen emoties en spanningen. Om je kind goed te kunnen begeleiden is goed en regelmatig contact met de leerkracht zeer waardevol. Het kind brengt immers de meeste tijd op school door en maakt er dagelijks veel mee. Daarbij ziet en ervaart een leerkracht je kind op een andere manier en kan hij/zij je van informatie voorzien, waardoor je de reacties van je kind beter kunt begrijpen. Op die manier kan je overbelasting en faalangst vroegtijdig herkennen.
 

Coaching ouders


Omgaan met een hoogsensitief kind vergt van een ouder soms veel begrip, inlevingsvermogen, zelfreflectie en geduld. Ben je daarbij zelf vermoedelijk ook boven gemiddeld gevoelig, dan kan oudercoaching veel goed doen voor jezelf maar ook voor je kind. Begeleiding is zowel voor ouders samen als apart mogelijk. We gaan aan de slag met je eigen opvoeding en die van je partner; dit is de basis waarmee jullie zelf als ouders/verzorgers opvoeden. In hoeverre past dit nog bij je kind, waar lopen jullie vast en wat zou beter werken? Het thema hoogsensitiviteit en omgaan met je eigen emoties en grenzen zijn daarbij terugkomende onderwerpen tijdens de coaching.
 

Kinder- & jongerencounseling


Counseling gaat dieper dan coaching. De vraagstukken liggen meestal op het vlak van ‘zijn’ terwijl coaching draait om het snel (zelf) vinden van oplossingen en deze ook willen toepassen. Hooggevoelige kinderen vanaf ca 8 jaar hebben veel baat bij counseling om goed in balans te komen. We zetten negatieve gedachten (en onzekerheden) om in positieve helpende gedachten en werken gaandeweg naar een zelf bepaald doel toe.
Meestal komen er meerdere onderwerpen aan de orde, omdat deze met elkaar in verband staan zoals bv.:
 • Hooggevoeligheid op school; drukte van de klas, omgaan met de leerkracht
 • Omgaan met emoties (van jezelf en van de ander)
 • Concentratieproblemen
 • Please-gedrag; het voor een ander goed willen doen, belang van de indruk die je achter laat, problemen van anderen willen oplossen (verantwoording van en voor anderen dragen)
 • Vanaf ca. 11 jaar:
 • Gedachten m.b.t. zelfdoding
 • Ik en de groep; hoe houd ik mij staande
 • Vrienden
 • Overbelasting; de grens op tijd ervaren en er naar handelen

 • Is je kind bovengemiddeld of hoogbegaafd dan heeft het veel baat bij begeleiding in bewustwording in de brede zin van het woord. Door de positieve kanten van zowel hoogbegaafdheid als hoogsensitiviteit met elkaar te combineren, pakken we samen de onzekerheid, emoties en eventuele faalangst aan. De thema’s zijn vaak gelijk maar diepgaander en met complexere verbanden. De positieve eigenschappen van zowel hoogbegaafdheid als hooggevoeligheid worden benadrukt en zoveel mogelijk als kracht ingezet. Counseling van kinderen en jongeren is maatwerk waarbij begeleiding met betrekking tot school ook tot de mogelijkheid behoort. Meer informatie omtrent het thema hooggevoeligheid, overeenkomsten met hoogbegaafdheid en stoornissen vind je onder Links.
   

STIEFPLAN

 

KIND EN NIEUWE RELATIES

Een scheiding of het overlijden van een ouder heeft enorm veel impact op een kind. Wanneer na verloop van tijd een nieuwe partner in beeld komt en/of twee gezinnen worden samengevoegd, dan heeft dit grote impact op alle leden van het nieuwe, samengestelde gezin.
Rouw speelt daarbij voor kinderen vrijwel altijd een rol; afscheid nemen van wat was, de zekerheid, de gewoontes en in het ergste geval ook van een ouder. Vervolgens wordt er van het kind verwacht dat het zich aanpast aan de nieuwe situatie en de nieuwe partner die mogelijk ook kinderen uit een vorig huwelijk meebrengt.
Relaties zijn daardoor soms erg ingewikkeld. Vaak spelen er tegelijk verschillende loyaliteitsconflicten, zowel bij kinderen als bij ouders.

Naast emotionele spanningen zijn er ook praktische problemen m.b.t. de opvoeding, feestdagen, ex-partners enz. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 60% van deze gezinnen na verloop van tijd weer uit elkaar gaan. Opnieuw betekent dit ook voor de kinderen een scheiding.

 

HET STIEFPLAN

Om nieuwe gezinnen een grotere kans van slagen te bieden, hebben Corrie Haverkort (filosofe) Marlijn Kooistra (orthopedagoog) en Aleid Hendriksen (advocaat) het Stiefplan ontwikkeld. Dit plan is gebaseerd op hun boek “Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?”. (uitgeverij Pica, NUR 740)

Het Stiefplan werkt samen met het boek als een ‘praatstuk’ voor zowel ouders als kinderen om samen op één lijn te komen. Aan de hand van 10 eenvoudige stappen passeren de belangrijkste punten de revue. Afspraken worden vastgelegd, wensen en verwachtingen worden helder gemaakt en allerlei do's en don'ts voor stiefouders komen aan bod. Ouders kunnen grotendeels zelfstandig met dit boek en het plan aan de slag. Wanneer het lastig wordt om goed met elkaar in gesprek te blijven of om zaken helder te verwoorden, kan een Stiefplancoach worden ingeschakeld. Uiteraard kunnen ouders er ook voor kiezen om begeleiding te vragen om het plan samen uit te werken.

In november 2013 heeft ISKA een licentie gekregen om met het Stiefplan te werken als Stiefplancoach. Voor meer informatie en over de mogelijkheden mbt begeleiding, kunt u naast het bezoeken van de website (www.stiefplan.nl) persoonlijk contact met mij opnemen.

Contact

ingrid@iskacoaching.nl
06-18 28 72 34

Barmelskamp 1, 7205GJ Zutphen
KvK-nr. 7929188